SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik politikamız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, doğal ve kültürel miraslara sahip çıkmak, çalışanlarımızın refah seviyelerini artırmak hedeflenmiştir. Bu nedenle;

 · Sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek,

 · Sosyal ve kültürel olayları, mirasları gelecek nesillere aktarmak amacı ile misafirlerimizi ve personellerimizin bilgilendirilmek.

 · Atıklarımızı kaynağından azaltmayı ve mümkün olduğu kadar geri kazanmayı sağlamak,

 · Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini ve süreçlerimizden kaynaklı atıklarımızı en aza indirgemeyi hedefleyerek doğal çevremizi ve ekolojik süreçleri korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini yerine getirmek,

 · Personellerimizi eğitimler ile bilinçlendirip birey olarak çevre duyarlılığı artırmak,

 · Personellerimiz için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşabilecek tüm riskleri gidermek,

 · Personellerimizin sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sunmak,

 · Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın şikayetlerine hızlı çözümler üreterek %100 misafir ve personel memnuniyetini sağlamak

 · Kişisel verilerin korunması ile alakalı düzenlenen kanunlara uymak,

Villa Kent, yerel topluluklarla sıkı bir işbirliği içinde olmayı amaçlayarak, yerel ekonomiyi desteklemekte ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaktadır. Yerel el sanatlarına destek veriyor, geleneksel kültürleri koruma çabalarına aktif olarak katılıyoruz. Ayrıca, yerel halka yönelik eğitim programları ve istihdam olanakları sağlayarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.

Yukarıda belirtilen maddeler Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul edilmiştir.